PE-RemoteCare

PE-RemoteCare er en webbaseret redskabsdatabase, som gør det lettere for lærere, halinspektører og instruktører at indsamle data over skolens, hallens eller foreningens redskaber og udstyr, samt evt. anmelde en skade eller søge andre oplysninger.

Med PE-RemoteCare kan brugeren nemt, via en mobil enhed, hente brugermanualer og finde reparationsvejledninger, ligesom man også hurtigt kan bestille eventuelle reservedele.Overblik, service og vedligehold

Mængden af gymnastikredskaber og springanlæg er steget markant det sidste årti, og der er mange forskellige redskaber i redskabsrummene.

Den løbende udskiftning af instruktører, lærere, redskabsansvarlige og bestyrelsesmedlemmer gør det vanskeligt at opretholde den vigtige viden om gymnastikredskabernes antal, værdi, alder, tilstand, brugervejledninger og eventuel slidtage.

Med PE-RemoteCare gør PE-Redskaber nu noget ved dette.


PE-RemoteCare skaber overblikket

Det bliver lettere for efterskolen, foreningen eller hallens ledelse, lærer/instruktører eller pedeller at overskue det samlede antal redskaber og ny-værdien af aktiver i redskabsrummet via PE-RemoteCares samlede oversigt. PE-RemoteCare håndterer alle redskaber uanset fabrikat.

Det bliver ligeledes nemmere, og på sigt billigere, løbende at vedligeholde, reparere og udskifte eventuelle gymnastikredskaber og springanlæg.


En let vej til god service

Med PE-RemoteCare er det let for instruktører at indsamle data over deres redskaber og evt. anmelde en skade eller søge andre oplysninger.

Alle redskaber bliver gennemgået på stedet af PE-Redskaber. Redskaberne får en mærkat påsat med QR-kode og et ID-nummer.

Med en mobil-enhed skal man blot scanne QR-koden og taste ID-nummeret, som står på redskabet. Herefter beskrives skaden og et billede af skaden kan let uploades.

Denne information sendes automatisk til den redskabsansvarlige i foreningen, på skolen eller i hallen.

Den redskabsansvarlige kan omgående se hvilket redskab det drejer sig om, hvor det er placeret og hvor gammelt det er.

Herefter kan den redskabsansvarlige hurtigt beslutte hvad der skal gøres eller spørge om råd og vejledning hos PE-Redskaber via PE-RemoteCare.

Du får masser af fordele...

Med PE-RemoteCare vil du nemt via din mobil-enhed kunne hente brugermanualer, inspirationsvideoer af redskabsopstillinger og finde reparationsvejledninger.

Med den brugertilpassede profil vil man også nemt kunne bestille reservedele.

Video af redskabsopstillinger opdateres løbende i systemet.

PE-Redskaber kommer på besøg hos jer og registrerer og kategoriserer jeres gymnastikredskaber og springanlæg.

Vi tilbyder en årlig gennemgang og kontrol af jeres redskaber og springanlæg.

Disse besøg giver i samarbejde med en redskabsansvarlig et godt overblik over tilstanden på jeres udstyr.

Via den samlede oversigt over redskaber og springanlæg bliver det nu muligt for efterskolens, foreningens eller hallens ledelse at få et godt beslutningsgrundlag til planlægning af fremtidige tiltag i forbindelse med vedligehold, udskiftning og nyindkøb.

Med PE-RemoteCare er det muligt at få et budget over vedligehold og nyindkøb 5 år frem. Dette budget fornyes hvert år i samarbejde med skolen, foreningen eller hallen.

PE-RemoteCare opdateres automatisk løbende, således at man altid har den nyeste version.


PE-RemoteCare

Den primære årsag til, at vi har valgt PE’s RemoteCare servicesystem er, at vi ønsker at afkorte tiden fra udstyr eller redskaber går i stykker, til at det bliver repareret.

”Den primære årsag til, at vi har valgt PE’s RemoteCare servicesystem er, at vi ønsker at afkorte tiden fra udstyr eller redskaber går i stykker, til at det bliver repareret. Når brugerne opdager en mangel eller skade på udstyr, får vi besked med det samme og kan iværksætte en reparation. Dermed mindskes tiden, hvor udstyret ikke er anvendeligt.

Yderligere får vi en gennemgang af alle redskaber én gang om året, så vi sikrer os, at de for det første kan anvendes forsvarligt, og for det andet kan lægge planer for nye indkøb og reparationer fremadrettet. Det giver os en mulighed for, i samarbejde med PE-Redskaber, at lave et budget for reparationer og indkøb frem i tiden, så der ikke opstår pludselige store indkøb.

Ved gennemgangen af udstyr og sale har PE-Redskaber ovenikøbet medtaget de redskaber eller dele, som skulle repareres her og nu, hvormed vi har sluppet for forsendelse. Endelig er vi rigtig glade for at RemoteCare også kan virke som et lagersystem. Det giver os et fuldt overblik over, hvad vi har, og endda i hvilke lokaler det står eller høre til. Alt dette betyder, at vi kan afsætte mere tid til vores primære arbejdsydelse og koncentrere os mindre om redskaber og udstyr – det gør systemet for os.” - Citat Esben Stilund Volshøj