Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Trampolincenter.dk

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder medmindre andet er skriftligt aftalt. Salgs- og leveringsbetingelserne udleveres sammen med fremsendelse af tilbud eller udleveres ved indgåelse af aftale, og salgs- og leveringsbetingelserne anses som en del af aftalen. 


Betalingsbetingelser

PE-Redskaber modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, MasterCard og American Express samt MobilePay. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes. Sker betaling med MasterCard eller American Express pålægges et transaktionsgebyr på 2 % af købsprisen.

PE-Redskaber krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer, eller andre informationer under transaktionen med PBS.

Er du kunde i Danske Bank, kan der benyttes Danske Netbetaling, uden ekstra omkostninger for dig som kunde.


Leveringsbetingelser

PE-Redskaber sørger for levering med enten Danske Fragtmænd på alle hverdage eller med GLS (med mindre andet angives) til modtager på den dato, der er ønsket i bestillingen. Bestillinger foretaget hverdage inden kl. 11.00, bestræber vi os på at levere dagen efter dog ikke weekender og helligdage - og med forudsætning for at det er en vare, vi har på lager.  Leveringstiden er anvist for den enkelte vare, som kan ses direkte på produktsiden. Rettidig levering forudsætter dog, at Danske Fragtmænd eller GLS overholder dag-til-dag levering. Såfremt der opstår forsinkelser hos Danske Fragtmænd eller GLS, vil dette tilsvarende forsinke leverancen i forhold til den ønskede leveringsdato. GLS kvalitetsmål omkring leveringssikkerhed er minimum 97 % for brevpakker og minimum 99 % for pakkepost. Bemærk dog at disse procentsatser er gennemsnitlige, og kan dække over store lokale og tidsbegrænsede variationer.

PE-Redskaber kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos GLS. I tilfælde af meget forsinkede (adskillige dage) eller decideret udeblevne leverancer, fremsender PE-Redskaber naturligvis en ny leverance uden beregning.

Levering til Bornholm og visse småøer er ikke omfattet af Danske Fragtmænd eller GLS målsætning om dag-til-dag levering, idet forsendelser til disse områder i nogle tilfælde kan vare 2 dage. Levering til Færøerne og Grønland opkræves anden fragtpris. PE-Redskaber tager altid udgangspunkt i dag-til-dag levering. Som kunde skal du evt. vælge leveringsdatoen én dag tidligere for at kompensere for dette. Hvis din bestilling leveres af en fragtmand vil chaufføren formodentlig bruge en palleløfter. Det er derfor nødvendigt, at der er kørefast underlag, såsom asfalt, beton eller jævne fliser.

Har man ikke kørefast underlag vil fragtmanden stille forsendelsen der, hvor han skønner det er forsvarligt at læsse af.

Tilgangsvejen til aflæsningsstedet skal være ryddet med en frihøjde på 4 meter. Ligeledes skal vejens bredde og øvrige beskaffenhed være af en sådan karakter, at fragtbilen (12—14 meter lang) uden problemer kan forcere den.

Såfremt fragtmanden vurderer at ovenstående krav ikke er overholdt, tages varen med retur til nærmeste fragtcentral. Varen kan efterfølgende leveres eller afhentes efter nærmere aftale. Såfremt der skal foretages ekstra kørsel af nogen form, vil modtager/køber hæfte for samtlige fragtomkostninger udfra fragtmandens standard prisliste.

Vigtigt: Kan du ved bestilling forudse problemer med aflæsningen eller tilkørselsforholdene, bedes du kontakte PE-Redskaber for at aftale nærmere.


Leveringstidspunkt

Vi leverer 1-2 hverdage efter vi har registreret indbetalingen. Har man et ønske om at få leveret på en speciel dato, er man velkommen til at rette henvendelse. Vi vil derefter bestræbe os efter at levere varen den ønskede dato.


Reklamationsret

PE-Redskaber yder 2 års reklamationsret fra modtagelse af varen, i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles PE-Redskaber omgående. Varen skal efterfølgende, inden for 5 dage, returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder PE-Redskaber returneringsomkostninger i rimeligt omfang.


Mangelansvar

Såfremt der måtte være en retlig relevant mangel på et leveret produkt, er PE-Redskaber alene ansvarlig for selve manglen, og køber kan alene fordre udbedring, forholdsmæssigt afslag eller kræve omlevering efter købelovens regler. PE-Redskaber er ikke ansvarlig for evt. indirekte tab eller afledede tab, herunder driftstab, eller andre krav fra en evt. tredjemand.


Reklamation og varereturnering

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

PE-Redskaber A/S

Folevej 47, Fole

6510 Gram

Tlf.: 73 84 51 00

Email: salg@pe-redskaber.dk


Varereturnering foregår også til denne adresse. Bemærk, at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Returnering kan også ske ved at nægte modtagelse eller aflevere varen personligt hos os. Det er ikke et krav, men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken - eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto, hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance m.v.


Refusion

I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer, som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og PE-Redskaber har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. email eller anden traditionel korrespondanceform.


Fortrydelsesret

Vejledning om fortrydelsesret ved aftaler:

Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte vare. Oplysninger om den bestilte vare fremgår af ordrebekræftelsen. Oplysninger om fortrydelsesretten fremgår af nedenstående formular. Du kan også downloade formularen her.


Fortrydelsesfristen:

Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Fristen regnes fra det tidspunkt varen er modtaget.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Varen kan returneres efter brug, der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på. Dog med det forbehold at du hæfter for en evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at teste den på alm. vis.


Hvordan fortryder du:

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette virksomheden ved en utvetydig erklæring, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr brev eller e-mail – skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Du afholder selv udgifterne til tilbagelevering af varen og varen skal returneres senest 14 dage efter den dato, du har meddelt at du har fortrudt aftalen. Fortrydelsesformular udfyldes og returneres, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.


Underretning om at du har fortrudt aftalen, skal gives til:

PE-Redskaber A/S

Folevej 47

6510 Gram

salg@pe-redskaber.dk

Tlf. +45 73 84 51 00

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr.  Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse salg@pe-redskaber.dk