Salgs- og leveringsbetingelser · Trampolincenter.dkPersonlige oplysninger

Ingen personlige oplysninger, der registreres på www.trampolincenter.dk, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Trampolincenter.dk

I forbindelse med evt. elektronisk betaling bruges en sikker krypteret metode gennem Webshopsystemet. Det er en godkendt udbyder med godkendelse fra E-mærket.

Shopsystemet anvender såkaldte cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen. En cookie er blot betegnelsen for en fil, som gemmes på din egen PC. Det er desuden muligt at bede systemet gemme egne adresseoplysninger til næste besøg. Ønsker man på et senere tidspunkt at slette disse informationer, kan dette ske via browserindstillingerne. I Internet Explorer sker det eksempelvis via menuen "Funktioner" og menupunktet "Internetindstillinger".

Under et køb udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer og emailadresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk på ukrypteret form, og gemmes i 5 år. Selve "kontrakten" (købsaftalen) lagres ikke hos trampolincenter.dk på en måde, så du senere kan logge dig ind og se/ændre status.

Desuden registrerer vi IP-adressen hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

Jvf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger, og på baggrund af evt. indsigelser, foretager vi sletning i det omfang det ønskes.

Trampolincenter.dk's betingelser for kontaktformularer
Tak for din interesse for at blive kontaktet af vores virksomhed.
Ved at bede om at blive kontaktet accepterer du nærværende vilkår for vores behandling af dine personoplysninger.
Ved at udfylde formularen accepterer du at blive kontaktet af os:

Trampolincenter.dk, Folevej 47, 6510 Gram.

Hvis du har spørgsmål, ønsker at tilbagetrække dit samtykke eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os på mail@trampolin.dk så vil vi tage hånd om din forespørgsel hurtigst muligt.

Personoplysninger og hvad vi bruger dem til
Vi anvender dine personoplysninger til behandling af din henvendelse og fremtidig kundeservice. Vi indsamler navn, adresse, tlf.nr, mailadresse.
Retsgrundlaget for vores indsamling/opbevaring/behandling af personoplysningerne er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra f.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Ved køb hos os opbevarer vi dine oplysninger indtil du anmoder om sletning heraf, da vi har brug for oplysningerne ifb. med produkthistorik, kvalitetssikring samt garanti. Ved andre henvendelser opbevares dine oplysninger op til 12 måneder.

Videregivelse
Vi videregiver ikke dine oplysninger til 3. mand.

Overførsel af oplysninger til 3. lande 
Dine oplysninger overføres ikke til lande uden for EU og EØS.

Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig m.v.
Du har ret til at få urigtige oplysninger vi har om dig slettet, jfr. nærmere persondataforordningens artikel 16.
Du har ret til at få slettet dine oplysninger hos os og vores databehandler (såfremt vi har udvekslet oplysningerne med en sådan) jfr. persondataforordningens artikel 17. Denne ret kan du udøve ved at kontakte os via mailadressen, som er angivet øverst.
Du har ret til at få begrænset vores behandling af oplysninger om dig jfr. nærmere persondataforordningens artikel 18.
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger jfr. persondataforordningens artikel 21. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger.
Se www.datatilsynet.dk.

 


Salgs- og leveringsbetingelser · Trampolincenter.dkBetalingsbetingelser

Trampolincenter.dk modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, MasterCard og American Express. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes. Sker betaling med MasterCard eller American Express pålægges et transaktionsgebyr på 2 % af købsprisen.

Trampolincenter.dk krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer, eller andre informationer under transaktionen med PBS.

Er du kunde i Danske Bank, kan der benyttes Danske Netbetaling, uden ekstra omkostninger for dig som kunde.


Salgs- og leveringsbetingelser · Trampolincenter.dkLeveringsbetingelser

Trampolincenter.dk sørger for levering med enten Danske Fragtmænd på alle hverdage eller med GLS (med mindre andet angives) til modtager på den dato, der er ønsket i bestillingen. Rettidig levering forudsætter dog, at Danske Fragtmænd eller GLS overholder dag-til-dag levering. Såfremt der opstår forsinkelser hos Danske Fragtmænd eller GLS, vil dette tilsvarende forsinke leverancen i forhold til den ønskede leveringsdato. GLS kvalitetsmål omkring leveringssikkerhed er minimum 97 % for brevpakker og minimum 99 % for pakkepost. Bemærk dog at disse procentsatser er gennemsnitlige, og kan dække over store lokale og tidsbegrænsede variationer. Trampolincenter.dk kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos GLS. I tilfælde af meget forsinkede (adskillige dage) eller decideret udeblevne leverancer, fremsender Trampolincenter.dk naturligvis en ny leverance uden beregning.

Levering til Bornholm og visse småøer er ikke omfattet af Danske Fragtmænd eller GLS målsætning om dag-til-dag levering, idet forsendelser til disse område i nogle tilfælde kan vare 2 dage. Levering til Færøerne og Grønland opkræves anden fragtpris. Trampolincenter.dk tager altid udgangspunkt i dag-til-dag levering. Som kunde skal du evt. vælge leveringsdatoen én dag tidligere for at kompensere for dette. Hvis din bestilling leveres af en fragtmand vil chaufføren formodentlig bruge en palleløfter. Det er derfor nødvendigt, at der er kørefast underlag, såsom asfalt, beton eller jævne fliser.

Har man ikke kørefast underlag vil fragtmanden stille trampolinen der, hvor han skønner det er forsvarligt at læsse af.

Tilgangsvejen til aflæsningsstedet skal være ryddet med en frihøjde på 4 meter. Ligeledes skal vejens bredde og øvrige beskaffenhed være af en sådan karakter, at fragtbilen (12—14 meter lang) uden problemer kan forcere den.

Såfremt fragtmanden vurderer at ovenstående krav ikke er overholdt, tages varen med retur til nærmeste fragtcentral. Varen kan efterfølgende leveres eller afhentes efter nærmere aftale. Såfremt der skal foretages ekstra kørsel af nogen form, vil modtager/køber hæfte for samtlige fragtomkostninger udfra fragtmandens standard prisliste.

Vigtigt: Kan du ved bestilling forudse problemer med aflæsningen eller tilkørselsforholdene, bedes du kontakte Trampolincenter.dk for at aftale nærmere.

Leveringstidspunkt

Vi leverer 1-2 hverdage efter vi har registreret indbetalingen. Har man et ønske om at få leveret på en speciel dato, er man velkommen til at rette henvendelse. Vi vil derefter bestræbe os efter at levere varen den ønskede dato.


Salgs- og leveringsbetingelser · Trampolincenter.dkReklamationsret

Trampolincenter.dk yder 2 års reklamationsret fra modtagelse af varen, i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Trampolincenter.dk omgående. Varen skal efterfølgende, inden for 5 dage, returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder Trampolincenter.dk returneringsomkostninger i rimeligt omfang.

Mangelansvar

Såfremt der måtte være en retlig relevant mangel på et leveret produkt, er PE-Redskaber A/S og Trampolincenter.dk alene ansvarlig for selve manglen, og køber kan alene fordre udbedring, forholdsmæssigt afslag eller kræve omlevering efter købelovens regler. PE-Redskaber A/S og Trampolincenter.dk er ikke ansvarlig for evt. indirekte tab eller afledede tab, herunder driftstab, eller andre krav fra en evt. tredjemand.

Reklamation og varereturnering

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

Trampolincenter.dk
Folevej 47, Fole
6510 Gram
Tlf.: 73 84 51 00

Email: mail@trampolin.dk

Varereturnering foregår også til denne adresse. Bemærk, at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Returnering kan også ske ved at nægte modtagelse eller aflevere varen personligt hos os. Det er ikke et krav, men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken - eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto, hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance m.v.

Refusion

I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer, som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og Trampolincenter.dk har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. email eller anden traditionel korrespondanceform.


Salgs- og leveringsbetingelser · Trampolincenter.dkFortrydelsesret

Vejledning om fortrydelsesret ved aftaler

De har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte vare. Oplysninger om den bestilte vare fremgår af ordrebekræftelsen. Oplysninger om fortrydelsesretten fremgår af nedenstående formular.

Fortrydelsesfristen:

Fortrydelsesfristen er 30 dage.

Fristen regnes fra det tidspunkt varen er modtaget.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan De vente til den følgende hverdag.

Varen kan returneres efter brug, der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på. Dog med det forbehold at De hæfter for en evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at teste den på alm. vis.

Hvordan fortryder De:

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal De underrette virksomheden ved en utvetydig erklæring, at De har fortrudt aftalen. Hvis De vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr brev eller e-mail – skal De blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

De afholder selv udgifterne til tilbagelevering af varen og varen skal returneres senest 30 dage efter den dato, De har meddelt at De har fortrudt aftalen. Fortrydelsesformular udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Underretning om at De har fortrudt aftalen, skal gives til:

Trampolincenter.dk
Folevej 47
6510 Gram
mail@trampolin.dk
Tlf. 73 84 51 00

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage.  Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.  Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr.  Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse admin@pe-redskaber.dk

Super kvalitet

Super kvalitet, super service. Vores første trampolin kunne ikke slides op. Den slidtage der har været skyldes udelukkende, at trampolinen i nogle vintre ikke har været taget ned. Vi har udelukkende købt en ny, fordi vores børn er blevet så store, at det er sjovere med en hårdere affjedring. Kan kun give vores varmeste anbefalinger.

– Trustpilotanmeldelse fra Christina

Super kundeservice

Ringer til kundeservice og snakker i 20 minutter for at få vejledning i køb af rette trampolin. Bestiller trampolin torsdag eftermiddag. Fredag middag ankommer trampolin. Super kvalitet!

– Trustpilotanmeldelse fra Nikolaj

Alt funkede, som det skulle ...

Jeg ringede til dem på en torsdag eftermiddag for at få hjælp, før jeg bestilte en ny dug til min trampolin. Jeg fik fat i den forkerte afdeling, men de lovede at ringe tilbage. Det gjorde de mindre end ti minutter senere. Jeg fik kyndig hjælp og kunne bestille dugen på websiden samme, sene eftermiddag. Den blev sendt med GLS, og jeg havde den mandag formiddag. Alt funkede, som det skulle - og mine børn blev glade midt i Corona-isolationen.

– Trustpilotanmeldelse fra Thomas

Perfekt handel

Perfekt handel Hurtig handel og lev. Men en mega tung kasse at slæbe ned i haven (70-100kg) Måske der skulle være en slags hjul under

– Trustpilotanmeldelse fra Per

Super fin og hurtig service

Super fin og hurtig service. Go kvalitet

– Trustpilotanmeldelse fra Irene